Przykłady innych realizacji w systemie "pod klucz"

Przedstawione w poglądowej dokumentacji fotograficznej i podstawowych opisach, w powyższych podwitrynach, nasze realizacje wdrożonych w systemie „pod klucz” dla różnych rozwiązań biologicznych układów oczyszczania ścieków socjalno-bytowych, wybrano z uwagi na swoiste specyfiki technologiczno-procesowe bądź specyficzne uwarunkowania składu ładunku zanieczyszczeń. W tych rozwiązaniach jak i w rozwiązaniach przytoczonych w podanych niżej przykładach stosowano technologie: osadu czynnego, złóż biologicznych, złóż tarczowych oraz rozwiązania mieszane. W podanym poniżej zestawieniu są wybrane przykłady innych realizacji, które zaliczamy do kategorii rozwiązań konwencjonalnych. Realizacje te wykonywano w systemie „pod klucz”:

 

 

 • Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu segmentowego dla miejscowości Ryczów,
  na zlecenie Zarządu Gminy Spytkowice,
 • Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu kontenerowego dla miejscowości Goślice,
  na zlecenie Zakładu Remontowo-Budowlanego BIS sp. z o.o. w Płocku,
 • Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu kontenerowego (KOS-3) w Lanckoronie,
  na zlecenie Zarządu Gminy Lanckorona,
 • Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK dla osiedla kolejowego,
  na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego RAGOST w Gostyninie.

 

Ponadto, obok podanych wyżej przykładów, na przestrzeni naszej działalności wykonano w systemie „pod klucz” jeszcze osiemnaście innych obiektów biologicznych oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych o typowym składzie, stosując różne techniczne warianty metody osadu czynnego (w tym rowy cyrkulacyjne), różne warianty procesowe metody osadu czynnego z zastosowaniem reaktorów sekwencyjnych (ang. SBR) i biobloków, metody złóż biologicznych (ze złożami wieżowymi włącznie) oraz złóż tarczowych.