Oczyszczalnia biologiczna dla Szpitala P.K.P. w Szklarskiej Porębie

Oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych z ośrodków leczniczych, w tym szpitali zajmujących się specyficznymi dolegliwościami, należy do trudniejszych w aspekcie technologicznym procesów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Ścieki powstające, zwłaszcza na terenie obiektów szpitalnych o wyspecyfikowanym obszarze leczenia dolegliwości, wymagają indywidualnego podejścia niż w przypadku typowych strumieni socjalno-bytowych. Jest to związane ze specyficznym tłem biologicznym w puli ładunków biodegradowalnych oraz koniecznością prowadzenia dezynfekcji reagentami, i na układach dostosowanych do składu mikro, myko, wiruso i parazytologicznego.

Na zlecenie Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Polskich Kolei Państwowych, Biuro Inwestycji we Wrocławiu, Oddział Budynków w Wałbrzychu wybudowaliśmy w systemie „pod klucz” nową biologiczną oczyszczalnię ścieków dla Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy Polskich Kolei Państwowych w Szklarskiej Porębie.

  • PC160372
  • PC160375
  • PC160392
  • PC160394
  • PC160396
  • PC160398

Simple Image Gallery Extended