Technologia oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów zwierzęcych – P.H.U. JAGR

Ścieki technologiczne z wytwarzania tłuszczów zwierzęcych metodą mokrą charakteryzują się bardzo wysoką zawartością ładunków: ChZT, BZT, zawiesin ogółem, ekstraktu eterowego, białek, tłuszczów i wysoką temperaturą. Taki skład wymusza konieczność wielostopniowego oczyszczania. Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów zwierzęcych z zastosowaniem autorskiego rozwiązania flotacji została wdrożona na terenie Zakladu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa P.H.U. w Warlubiu.

Realizacje