Oczyszczalnia biologiczna dla Akwawit-Brasco S.A. we Wrocławiu

Ścieki socjalno-bytowe w mieszaninie bidegradowalnych ścieków przemysłowych mogą być w pełni mineralizowane do prostych form mineralnych (takich jak, np. CO2 czy H2O) na instalacjach zarówno przepływowych jak i porcjowych. Skład chemiczny ładunków pochodzących z produkcji estrów (metylowych lub etylowych) wyższych kwasów tłuszczowych jest predestynowany do modelowego, biochemicznego rozkładu aerobowego lub anaerobowego. Problemem jest w tym przypadku niewystarczająca podaż biogenów – związków i form fosforowych.

Zachowanie proporcji C:N:P zawsze jest zagadnieniem o charakterze fundamentalnym nie tylko w technologii ścieków. Połączenie ścieków mieszanych: socjalnych i przemysłowych (np. z wspomnianej produkcji etstrów) tworzy chemiczne podstawy do modelowego oczyszczania na drodze biodegradacji aerobowej. Przykład takiej technologii i jej instalacji prezentujemy w poniżej załączonej dokumentacji fotograficznej. Sekwencyjna oczyszczalnia ścieków mieszanych socjalno-bytowych z przemysłowymi, z produkcji estrów wyższych kwasów tłuszczowych została wykonana w systemie „pod klucz” dla Zakładu Produkcyjnego należącego do Akwawit-Brasco S.A. we Wrocławiu.

  • Komora-flotacji
  • Komora-napowietrzania
  • Komora-osadu
  • Osad-czynny
  • Pompownia-sciekow
  • Widok-instalacji

Simple Image Gallery Extended