Oczyszczalnia biologiczna dla Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Jednym z ciekawszych rozwiązań technicznych oczyszczania ścieków socjalno-bytowych jest technologia złóż tarczowych. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne zwłaszcza w przypadku optymalnych relacji C:N:P. Dodatkowo, nie wymaga zespołu napowietrzania zewnętrznego, gdyż procesy te zachodzą w sposób ciągły i zarazem naturalny. Technologię tę można stosować zarówno do oczyszczania niskobiogennych ścieków socjalno-bytowych oraz organicznych ścieków przemysłowych. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład takiej realizacji dla ścieków socjalno-bytowych na terenie tzw. „basenu górniczego” w Porcie Gdańskim na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.