Technologia oczyszczania ścieków z produkcji elektronicznych nośników informacji – TAKT sp. z o.o.

Ścieki technologiczne z wytwarzania elektronicznych nośników informacji posiadają bogaty skład chemiczny z dominacją rozpuszczonych frakcji mineralnych. Oczyszczanie takich ścieków wymaga doboru specyficznych reagentów chemicznych oraz instalacji o szczególnych parametrach. Instalację fizykochemicznej oczyszczalni ścieków powstających z produkcji elektronicznych nośników pamięci wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do przedsiębiorstwa TAKT Sp. z o.o. w Bolesławiu.

Realizacje