Projekty UE

 

Projekt pt.

"Badania rozwojowe na rzecz zwiększenia efektywności

cieplnej kolektora próżniowego wraz z bezpiecznikiem

termicznym dla firmy PROJPRZEM EKO w oparciu

o obowiązujące normy"

zgodnie z Umową nr VB/03/2014/046 otrzymał wsparcie  ze środków

Projektu "Voucher Badawczy"w ramach EFRR (Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego).

 

Projekt pt.

"Badania i wdrożenie nowego kolektora

próżniowego firmy PROJPRZEM EKO Sp. z o.o."

zgodnie z Umową nr 2112018 z dnia 31.01.2018, realizowanego

w Osi priorytetowej 1 "Wzmocnienie innowacyjności

i konkurencyjności gospodarki regionu".

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację prac badawczych:

Zapytanie ofertowe - PDF

Załącznik nr. 1 - oferta

Załącznik nr. 2 - oświadczenie

Załącznik nr. 3 - oświadczenie

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert