Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków poligraficznych – ETC Sp. z o.o.

Produkcja poligraficzna jest związana z powstawaniem małotonażowych ilości odpadów ciekłych zawierających wysokie ładunki organiczne. Generacja tych strumieni jest głównie związana z rozpuszczalnikami organicznymi klasy alkoholi, które są znakomitymi środkami do oczyszczania urządzeń i powierzchni produkcyjnych. Zaprojektowane i wdrożone do praktyki autorskie rozwiązanie konfiguracyjne instalacji obejmuje centralny reaktor procesowy, w którym prowadzone jest zgazowanie ładunku organicznego za pomocą głębokiego utleniania układami reagentowymi według autorskich modyfikacji. Proponowana konfiguracja umożliwia prowadzenie wszystkich operacji i procesów jednostkowych, w tym również końcowych jak koagulacja, neutralizacja, strącanie chemiczne i flokulacja w jednej objętości procesowej. Powstające szlamy po etapach fizykochemicznej obróbki strumieni ciekłych kierowane są na ciśnieniową prasę komorową a filtrat do kanalizacji zakładowej.

Na załączonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono rozwiązanie konfiguracyjne wdrożone w systemie „pod klucz” dla potrzeb oczyszczania ścieków powstających w procesach poligraficznych opartych na technice sitodruku dla przedsiębiorstwa ETC Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

 

  • etc1
  • etc2
  • etc3
  • etc5
  • etc6
  • etc7

Simple Image Gallery Extended

 

Realizacje