Prefabrykacja urządzeń, stacji i zespołów procesowych

W obszarze naszej działalności świadczymy również usługi wykonawcze wytwarzając dla inwestorów indywidualne urządzenia reaktorowe o każdej możliwej konfiguracji i przy zastosowaniu szerokiego spektrum materiałowego. Dysponujemy odpowiednią bazą wykonawczą, która pozwala na prefabrykację, reaktorów biologicznych, stacji przygotowania i dozowania reagentów, stacji separacyjnych oraz innych w zależności od specyficznych potrzeb naszych odbiorców. Dla wielu specyficznych przypadków jesteśmy wstanie wykonać odpowiednie badania technologiczne w naszym Zakładzie Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Wiele naszych rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują w praktyce jest objętych ochroną patentową np.: 349017A1, 350875A1, 352133A1, 353523A1 czy 380549A1. Poniżej w załączonej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykłady prefabrykowanych urządzeń na indywidualne zamówienia naszych odbiorców.