Doświadczalne stacje odwadniania osadów i/lub szlamów z procesów oczyszczania ścieków

Procesy oczyszczania ścieków zarówno metodami fizykochemicznymi jak i biologicznymi oraz metodami mieszanymi są nierozerwalnie związane z powstawaniem wtórnych odpadów w postaci osadów i/lub szlamów. Takie strumienie należy poddać procesom wstępnej obróbki na instalacji oczyszczającej, a następnie różnym formom unieszkodliwiania, zagospodarowania lub składowania. Obróbka wstępna najczęściej sprowadza się do koncentracji suchej masy. Odwadnianie osadów i/lub szlamów z procesów oczyszczania ścieków przemysłowych jest zagadnieniem złożonym i wymaga czasu na dobór odpowiedniej techniki jak również optymalizację przed etapem wdrożenia w docelowej skali obejmującej wielkość generowanych szlamów o specyficznym poziomie uwodnienia i specyficznych właściwościach fizykochemicznych oraz reologicznych. Zagadnienie optymalnego odwadniania szlamów jest integralną częścią prawidłowo prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Poniżej przedstawiono, na załączonej dokumentacji fotograficznej, zestawy badawcze wykorzystywane dla potrzeb doboru metod odwadniania osadów i/lub szlamów jak i ich optymalizacji procesowej, które w powiększonych skalach stanowią wyposażenie Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko Sp. z o.o. Zestawy te wykorzystywane są do projektowania odpowiednich konfiguracji i ich wydajności. Przykładowe, typoszeregowe rozwiązania oferowanych ciśnieniowych pras komorowych zamieszczono pod adresem: http://www.projprzemeko.pl/sklep/44-prasy-filtracyjne.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • IMG-1269
  • IMG-1273

Simple Image Gallery Extended

Realizacje