TECHNOLOGIA PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRODUKCJI CUKIERNICZEJ – CUKIERNIA STAROPOLSKA w BYDGOSZCZY

Pochodną produkcji wyrobów cukierniczych są ścieki technologiczne o bardzo wysokim i zróżnicowanym stężeniu ładunków organicznych oraz wysokiej zawartości form azotowych, a także ekstraktu eterowego. Ścieki o takim składzie  charakteryzują się tendencję do przebiegu samorzutnych reakcji biochemicznych i chemicznych pomiędzy składnikami puli ładunku, co implikuje zastosowanie specyficznych metod obróbki.

Opracowany proces  technologiczny podczyszczania przedmiotowych ścieków oparto na fizykochemicznej redukcji frakcji zdyspergowanych, których separację prowadzono za pomocą flotacji strumieniami nano i mikropęcherzyków gazu nośnego. Zbudowaną instalację podczyszczania dla Cukierni Staropolskiej w Bydgoszczy przedstawia poniższa dokumentacja fotograficzna. 

 

 

  • staropolska1
  • staropolska2
  • staropolska3
  • staropolska4
  • staropolska5

Simple Image Gallery Extended

Realizacje