Odnowa i regeneracja biologicznych osadników gnilnych

Biologiczne osadniki gnilne należą do historycznie najstarszych rozwiązań technicznych w zakresie oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Można w tym miejscu przywołać pamięć historyczną i wymienić na przykład słynną rzymską konstrukcję Cloaca Maxima. Rozwiązania tej kategorii technicznej to nie tylko powszechnie znany osadnik Imhoffa ale cała gama różnorakich konstrukcji, często wielokomorowych o różnych rozwiązaniach procesowych. Należy nadmienić, że można spotkać biologiczne osadniki gnilne, które funkcjonują na zasadzie samodzielnych, autonomicznych obiektów oczyszczalni, głównie dla małych zlewni na terenach wiejskich.

Bardzo często brak wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji tych obiektów skutkuje ewidentnym obniżeniem sprawności w relacji do zakładach parametrów projektowych. Opracowane przez nasz zespół metody chemicznej i biologicznej regeneracji pozwalają na znaczące podwyższenie parametrów pracy i uzyskiwanie głębszych redukcji wielkości wskaźnikowych. Metod te zostały z powodzeniem zastosowane na ponad stu obiektach zlokalizowanych w Naszym Kraju, dla których prowadzono również odnowę substancji kubaturowej oraz zaplecza aparaturowego.

  • 100_3377
  • 100_3378
  • 100_3385
  • 100_3404
  • 100_3405
  • 100_3411

Simple Image Gallery Extended