Budowa oczyszczalni ścieków

Specjalnością naszej firmy jest projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków - urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz komunalnych o podobnym charakterze. Typoszereg urządzenia zwymiarowany został zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Techniki Ściekowej ATV. Zastosowane tu reaktory sekwencyjne zapewniają bardzo wysoką sprawność oraz odporność na przeciążenia. Przeciętne stężenia zanieczyszczeń w ściekach komunalnych wyrażone w BTZ5 wynoszą 300mg/l. Oferowane rozwiązania są całkowicie bezobsługowe i niezawodne, gwarantując użytkownikom skuteczność w działaniu. Dodatkowymi atutami polecanych Państwu urządzeń są niskie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne, a także możliwość rozbudowy systemu w przyszłości. Wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami – zarówno polskimi, jak i europejskimi. Projektowanie oczyszczalni ścieków i dobór parametrów systemu przebiega zgodnie z potrzebami inwestora. Każde zlecenie realizowane jest w pełni indywidualnie.

Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie przy stężeniu BTZ5 sięgającym nawet 800 mg/l.
W prawidłowo zainstalowanej i eksploatowanej oczyszczalni ścieków dostawca gwarantuje uzyskanie jakości ścieków oczyszczonych określonej przepisami:

BTZ5 < 30 mg/l
ChZTCr < 120 mg/l
Zawiesiny ogólne < 50 mg/l
Azot ogólny < 30 mg/l
Azot amonowy < 6 mg/l
Fosfor ogólny < 5 mg/l

 

Budowa oczyszczalni ścieków

Zbiorniki produkowane są ze stali węglowej zabezpieczonej przed działaniem zanieczyszczeń i środowiska gruntowego. Zastosowane materiały zapewniają wysoką trwałość i niezawodność systemu.


Szczególne zalety

  • Efekty zgodne z przepisami polskimi i Unii Europejskiej.
  • Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
  • Bezobsługowe działanie.
  • Wysoka trwałość.
  • Brak uciążliwości dla otoczenia.
  • Pewność i skuteczność działania.
  • Bezproblemowe usuwanie osadu.
  • Możliwość łatwej rozbudowy oczyszczalni.
  • Możliwość przejęcia odpowiedzialności za eksploatację oczyszczalni przez dostawcę urządzenia.
  • Projektowanie oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami inwestora.


Wskaźniki energetyczne

0,5 kWh/m3
1,25 kWh/kg BZT5Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji oczyszczalni


Dane techniczne typoszeregu

1 kontener MR 60 75 90 120 150 180
m3/d 12 15 18 24 30 36
Długość m 4,1 5,1 6,1 8,2 10,2 12,3
Szerokość m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Wysokość m 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Zapotrzebowanie na powietrze Nm3/h 50 63 76 101 126 151
Moc dmuchawy kW 0,75 0,75 1,5 2,2 2,2 2,22 kontenery MR 120 150 180 240 300 360
m3/d 24 30 36 48 60 72
Długość m 4,1 5,1 6,1 8,2 10,2 12,3
Szerokość m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Wysokość m 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Zapotrzebowanie na powietrze Nm3/h 101 126 151 202 252 302
Moc dmuchawy kW 1,5 1,5 3,0 4,4 4,4 4,4
Więcej w tej kategorii: Oficyna wydawnicza »