Przykłady opatentowanych technologii oczyszczania ścieków

Zasadniczy kierunek naszej działalności gospodarczej w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych opiera się na własnych, innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, technologicznych oraz procesowych. Ścieki przemysłowe są specyficzną sferą w aspekcie indywidualnego składu i fizykochemicznych cech, które są determinowane charakterem technologii wytwarzania finalnych produktów oraz kategorią stosowanych zasadniczych surowców oraz reagentów wspomagających, uszlachetniających itd. Każdy zlecany do naszego przedsiębiorstwa przypadek analizujemy indywidualnie na etapie badań podstawowych i w kolejnej fazie badawczej, dodatkowo rozpoznajemy procesowo w skali ułamkowo technicznej.

 

Wyniki badań technologiczno-optymalizacyjnych nowych metod oczyszczania ścieków z różnych gałęzi przemysłu są w naszym przypadku podstawą do rekomendacji technologicznych kolejnego etapu – przygotowania pełnej dokumentacji projektowej (technologicznej, budowlanej, elektrycznej itd.) oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji na poziomie ekspercko-administracyjnym. Po fazie wykonawczej - wdrożeniu w systemie „pod klucz” opracowanego rozwiązania i weryfikacji wyników ze skal laboratoryjnej i ułamkowo technicznej oraz pełnej skali technologicznej, w przypadku całkowicie nowatorskiego rozwiązania i sukcesu nowej instalacji i zarazem nowej technologii, kierujemy to rozwiązanie do ochrony autorskiej.

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady wdrożonych technologii, które od laboratoryjnych podstaw fizykochemicznych poprzez etap wdrożeniowo-rozruchowy, w sposób pełny zostały opracowane przez nasz Zakład Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o.:

  • 1-jpg
  • skanuj
  • skanuj0006

Simple Image Gallery Extended

Realizacje