Technologia oczyszczania ścieków z produkcji przewodów elektrycznych – TELE-FONIKA KABLE sp. z o.o.

Produkcja wysokonapięciowych przewodów elektrycznych nierozerwalnie wiąże się z powstawaniem ścieków zawierających podwyższone ładunki ChZT i BZT, pochodzące z wodnego chłodzenia otulin polimerowych. Metoda oczyszczania ścieków z takiej produkcji opiera się na zastosowaniu między innymi głębokiego utleniania. Technologia oczyszczania przedmiotowych ścieków została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym w Bydgoszczy należącym do grupy Tele-Fonika Kable sp. z o.o. S.K.A.

Realizacje