Oczyszczalnia biologiczna w Omulewie, gmina Jedwabno

Złoża tarczowe należą do kategorii rozwiązań konwencjonalnych w dziedzinie technologii ścieków socjalno-bytowych. Technologia ta jest szczególnie przydatna w przypadkach nisko obciążonych ścieków ładunkami ChZT, BZT5 i miogenów oraz nie wymaga szczególnych warunków podczas eksploatacji instalacji oczyszczalni. Poniższa dokumentacja fotograficzna prezentuje przykład wykonanej instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych typu KOS-2, wykonanej dla Reprezentacyjnego Ośrodka Wypoczynkowego MON w miejscowości Omulew na terenie gminy Jedwabno.