Technologia oczyszczania ścieków z produkcji akumulatorów i baterii trakcyjnych – BATER Sp. z o.o.

Procesy przemysłowe związane z wytwarzaniem akumulatorów i baterii trakcyjnych związane są z wykorzystaniem wody o szczególnych parametrach czystości oraz powstawaniem ścieków poprodukcyjnych. Ważnym aspektem gospodarki wodno-ściekowej współczesnych produkcji jest możliwość zamykania obiegów wodnych, sprzężonych z oczyszczaniem, umożliwiającym wysokosprawną eliminację obciążeń, na przykład w postaci ołowiu. W przypadku występowania metalu tworzącego ładunek w różnych, koordynacyjnych formach specjacyjnych, ważny jest dobór metod skutecznego usuwania wszystkich postaci występowania. Opracowana i wdrożona technologia pozwala na zintegrowane oczyszczanie ścieków z jednoczesnym odzyskiem strumienia wodnego w formie obiegowej wody technologicznej. Powstające szlamy po etapach fizykochemicznej obróbki strumieni ciekłych kierowane są na ciśnieniową prasę komorową a filtrat do obiego technologicznego.

Przedstawiono na załączonej dokumentacji fotograficznej rozwiązanie wdrożone w systemie „pod klucz”, oparte o autorską technologię opracowaną dla potrzeb oczyszczania ścieków powstających w procesach wytwarzania akumulatorów i baterii trakcyjnych na terenie zakładu produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa Bater Sp. z o.o. w Gliwicach.

 

 

  • abater1
  • bbater2
  • cbater5
  • dbater3
  • ebater6
  • fbater4

Simple Image Gallery Extended

Realizacje