Pompy ciepła w układach inteligentnych

Pompy ciepła wpisały się już na trwałe w krajobraz naszego kraju z inteligentnym budownictwem indywidualnym. W dobie nadchodzącego zielonego ładu i internetu czasu rzeczywistego (5G) oraz sztucznej inteligencji (IoT) ten sposób pozyskiwania energii z bliskiego otoczenia będzie coraz atrakcyjniejszy a w wymiarze ekonomicznym coraz korzystniejszy w relacji do kosztów pozyskiwania energii z konwencjonalnych źródeł dla indywidualnego odbiorcy. Stosując to rozwiązanie zyskamy również czas, poświęcając mniej zaangażowania na czynności techniczne w naszych mieszkaniach celem zapewnienia odpowiedniego komfortu – technologia IoT zastąpi nas w tych pracach. Opracowana konfiguracja procesowa, oparta na wykorzystaniu pompy inwerterowej z systemem EVI do pozyskiwania czystej energii z najbliższego otoczenia, wykorzystująca również zdobycze rewolucji cyfrowej jak 5G i IoT, może być aplikowana w niemal każdym rozwiązaniu, również w tradycyjnym budownictwie indywidualnym.       

Inwerterowe pompy ciepła z systemem EVI są rozwiązaniem pozwalającym na bardzo wysoki uzysk energii termicznej z najbliższego otoczenia naszych posesji, w pełni odnawialny sposób. Rozwiązanie to jest dedykowane szczególnie dla użytkowników, którzy nie dysponują nadmiarem czasu dla potrzeb technicznej obsługi sowich domów. Głównie, dla tych którzy wolą korzystać ze współczesnych zdobyczy rewolucji cyfrowej, wprowadzając w swoje życie  internet rzeczy czy do pracy zaangażować sztuczną inteligencję. Jest to również rozwiązanie dla użytkowników, dla których bardzo ważna jest ogólnie rozumiana dbałość o nasze środowisko – inwerterowa pompa ciepła zapewni odnawialną naturalną energię ze źródła bezemisyjnego i jest technologią również bez jakichkolwiek emisji w wymiarze wytwarzania potrzebnej nam formy energii na cele użytkowe.

Inwerterowe pompy ciepła (ASHP) z systemem EVI to współczesny wariant techniczny kierowany do użytkowników indywidualnych. Pozwalają na bardzo wysoki uzysk energii termicznej z najbliższego otoczenia naszych posesji. W praktyce mogą być zastosowana jako autonomiczne generatory energii termicznej lub w kombinacjach hybrydalnych z innymi technikami, np. modułami PV i/lub PT. W ten sposób pozyskane różnymi technikami, różne formy energii będą stanowiły cenny i swoisty bastion zasobów niezależnej energii czerpanej z jej naturalnych źródeł. Tak konfigurowane rozwiązania są kierowane głównie do użytkowników posiadają skłonność również do stosowania innych, współczesnych zdobyczy techniki np. narzędzi będących produktami rewolucji cyfrowej, wprowadzających w swoje funkcjonowanie internet rzeczy (IoT) czy angażując sztuczną inteligencję (AI) w pracy.

Postęp techniczny i dostępność rozwiązań w obszarze energetyki opartej na odnawialnych i zarazem naturalnych źródłach jest dostrzegalny niemal na każdym odcinku naszego funkcjonowania. Pozyskanie energii z jej odnawialnych form naturalnych jest wyzwaniem teraźniejszości, również w wymiarze indywidualnym – własnymi instalacjami i na własne potrzeby. Zdobycze współczesnej techniki umożliwiają korzystanie z dostępnych na rynku licznych rozwiązań z inwerterowymi pompami ciepła. Jednym z ciekawszych są układy pompowe z systemem EVI pozwalające na bardzo wysoki uzysk energii termicznej z najbliższego otoczenia. Jest to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim dla szerokiego spektrum potencjalnych użytkowników indywidualnych posiadających własne posesje, dla których niezależność w pozyskiwaniu energii termicznej z odnawialnych źródeł i najbliższego otoczenia jest interesującym wyzwaniem.