Technologia bezpośredniego termowodnego pozyskiwania energii słonecznej

 

 

Dach każdego budynku zachowuje się jak naturalny kolektor słoneczny. Każdy, kto wchodził na dach swojego budynku w momencie silnego nasłonecznienia latem wie, że dach może rozgrzać się do temperatury często przekraczającej 70 C. Jest to zjawisko powszechne i w wielu sytuacjach niepożądane. Latem nadmierne nagrzewanie się dachu prowadzi do przenikania ciepła do wnętrza budynku, co powoduje obniżenie komfortu jego użytkowania. Z drugiej strony energia, którą kumuluje dach w postaci ciepłą jest niewykorzystana i stanowi dodatkowe obciążenie cieplne dla tradycyjnych systemów wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych. Instalowanie kolektorów słonecznych na całej powierzchni dachowej w celu uniknięcia nagrzewania dachu jest drogie i w wielu zastosowaniach nieusprawiedliwione technicznie. Zastosowanie tradycyjnego sposobu odbioru ciepła pod dachem w postaci budowy wymiennika meandrycznego czy harfowego jest w wielu przypadkach niemożliwy i z uwagi na duży zład wodny takiej instalacji niebezpieczny dla budynku ze względu na możliwość rozszczelnienia. Również serwis takiej instalacji byłby bardzo uciążliwy lub wręcz niemożliwy.

Z uwagi na powyższe, kadra inżynierska Projprzem-Eko opracowała nową technologię pozyskiwania ciepła z powierzchni dachowych przy pomocy technologii termowodowej. Technologia ta może służyć do pozyskiwania taniej energii cieplnej latem i przechowywania jej w buforach sezonowych. Oszczędności wynikające z buforowania sezonowego mogą sięgać 80% zapotrzebowania budynku na ciepło. Pozyskiwanie ciepła odpadowego generowanego przez dach służy również jako pierwszoliniowa klimatyzacja budynku. Ciepło generowane przez dach jest wyłapywane u swego źródła i przekazywane do systemu buforowania. Zaletą takiej technologii jest również fakt przekazywania ciepła tylko w jednym kierunku. Stąd nie ma możliwości wychładzania budynku w okresie jesiennym, zimowym czy wiosennym. Kolejnym plusem zastosowania naszej technologii jest możliwość jej łączenia z tradycyjnymi instalacjami kolektorów słonecznych, zarówno płaskich jak i próżniowych. Można w takich hybrydowych instalacjach zmniejszyć ilość zastosowanych kolektorów a przez to zminimalizować koszt inwestycji oraz skrócić czas zwrotu inwestycji.

Część inwestorów rezygnuje z budowy kolektorów słonecznych z uwagi na zmianę walorów estetycznych swoich budynków. Instalacja bezpośredniego termowodowego pozyskiwania energii słonecznej jest ukryta pod dachem i nie wpływa na estetykę czy architekturę budynku. Jest również idealnym zastosowaniem dla budynków starych objętych opieką konserwatora zabytków.

Instalacja bezpośredniego termowodowego pozyskiwania energii słonecznej jest bezobsługowa i nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Budowa instalacji powinna odbywać się na etapie budowy domu lub wymiany poszycia dachowego. W przypadku budynków istniejących prosimy o kontakt bezpośredni w celu sprecyzowania zakresu i możliwości montażu.

Technologia bezpośredniego termowodowego pozyskiwania energii słonecznej objęta jest ochroną prawną (zgłoszenie patentowe).

Dział energii odnawialnej