Instalacje doświadczalne do aplikacji układów SBR-MBR

Współczesne oczyszczanie ścieków przemysłowych, często realizowane jest w konwencji dwustopniowej chemiczno-biologicznej. Na pierwszym, fizykochemicznym stopniu przekształca i zmniejsza się oraz wyrównuje ładunek organiczny jak również eliminuje toksyczne składniki nieorganiczne. Istotną rolą tego stopnia jest detoksykacja oraz regulacja relacji BZT5/ChZT, której poziom decyduje o biodegradowalności na drugim i uzyskaniu efektu ekologicznego na wylocie instalacji. Najtrudniejszym wyzwaniem jest połączenie dwóch światów chemicznego z biologicznym, różniących się charakterem przemian oraz ich kinetyką. Opracowanie i wdrożenie technologii wymaga przeprowadzenia prób w skalach pośrednich przed etapami projektowania i budowy instalacji docelowej. Interesującym kierunkiem w rozwoju i aplikacji metod osadu czynnego do oczyszczania ścieków przemysłowych jest zastosowanie reaktorów sekwencyjnych (SBR) sprzężonych z reaktorami membranowymi (MBR), które szeroko stosujemy w pełnych skalach technologicznych dla potrzeb oczyszczania różnych kategorii ścieków przemysłowych.

Poniżej przedstawiono, na załączonej dokumentacji fotograficznej, autorskie zestawy SBR-MBR, które stanowią w powiększonych skalach wyposażenie do badań technologicznych Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko Sp. z o.o. Procesy badawcze prowadzone są z wykorzystaniem odpowiedniego instrumentarium analitycznego, pozwalające na szczegółową analizę faunistyczno-ekologiczna osadu czynnego i zmian jego stref troficznych.

 

  • m1
  • m1b
  • m3
  • m4
  • m5
  • m6

Simple Image Gallery Extended

Realizacje