Biologiczne stopnie końcowego oczyszczania ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe dla wielu sektorów można oczyszczać własnymi instalacjami opartymi na wstępnym fizykochemicznym podczyszczaniu i finalnym oczyszczaniu metodami biologicznymi. Zakres stosowania różnych operacji i procesów jednostkowych na stopniu fizykochemicznym jest bardzo szeroki. Jednakże w przypadku stosowania rozwiązań sprzężonych fizykochemiczno-biologicznych dobór metod chemicznych jest determinowany uwarunkowaniami procesowymi i biocenotycznymi stopnia biologicznego. Na tym stopniu, w naszych dotychczasowych doświadczeniach sprawdziły się głównie metody oparte na osadzie czynnym oraz złoża biologiczne. Takie rozwiązania zapewniają niezależność w zakresie gospodarki ściekowej zakładu produkcyjnego. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono wdrożone przykłady takich instalacji dla ścieków przemysłowych.