Oczyszczalnia biologiczna w Goślicach, gmina Bielsk

Oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych układami reaktorowo-sekwencyjnymi sprowadza się do ścisłego przestrzegania reżimu technologicznego w relacji czasu poszczególnych etapów procesowych. Metoda ta jest bardzo skuteczna, zwłaszcza w przypadku podwyższonych ilości biogenów w ściekach surowych. Obiekty o małej przepustowości w przypadku właściwego i precyzyjnego programowania procesowego są najczęściej w praktyce bezobsługowe. Przykład takiego obiektu prezentujemy poniżej w załączonej dokumentacji fotograficznej. Sekwencyjna oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych została wykonana systemem „pod klucz” dla Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Goślice, Gmina Bielsk. Inwestorem tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Płocku.