Technologia oczyszczania ścieków z produkcji chemii farmaceutycznej i kosmetycznej – Ziaja Ltd

Znaczenie produktów technologii farmaceutycznych i chemii kosmetycznej jest nie do podważenia – bez ich udziału nasze, współczesne funkcjonowanie jest niemożliwe. Procesy produkcyjne prowadzące do uzyskanie cennych wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów chemii kosmetycznej związane są z wykorzystaniem wody w różnych operacjach i procesach jednostkowych jak również jej zanieczyszczeniem i generacją ścieków technologicznych. Z uwagi na skład chemiczny ładunku zanieczyszczeń takie strumienie odpadowe bezwzględnie należy poddać oczyszczaniu wstępnemu, przed skierowaniem do kanalizacji. Opracowana technologia oparta na metodzie głębokiego utleniania – na pierwszym stopniu wstępnego oczyszczania oraz na metodzie osadu czynnego – na drugim stopniu została wdrożona w systemie „pod klucz”, w formie instalacji, która w praktyce jest eksploatowana w trybie sekwencyjno-porcjowym. Szlamy powstające w etapach fizykochemicznej i biologicznej obróbki strumieni ściekowych kierowane są na ciśnieniowa prasę ramową.

Poniżej przedstawiono, na załączonej dokumentacji fotograficznej, autorskie rozwiązanie konfiguracyjne, wdrożone w systemie „pod klucz” dla potrzeb oczyszczania ścieków powstających w procesach produkcyjnych prowadzących do produktów chemii farmaceutycznej i/lub chemii kosmetycznej wytwarzanych na terenie zakładu produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa Ziaja Ltd. 

 

  • ziaja3
  • ziaja4
  • ziaja5
  • ziaja7
  • ziaja7a
  • ziaja8

Simple Image Gallery Extended

Realizacje