Oczyszczalnia biologiczna dla przejścia granicznego w Mamonowie

Ścieki socjalno-bytowe są nieodłącznym atrybutem ludzkiej działalności bez względu na jej charakter. Mogą w tej klasyfikacji (tylko formalnej) dominować ścieki o charakterze socjalnym (np. zakłady produkcyjne, jednostki użyteczności publicznej itd.) lub ścieki o charakterze bytowym (np. wszystkie miejsca ich generacji związane z naszym funkcjonowaniem poza zawodowym, np. nasze mieszkania, ośrodki wypoczynkowe, szpitale itp.). Oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych bez względu na dominację w składzie socjalnych bądź bytowych strumieni, może współcześnie prowadzić różnymi metodami.

W aspekcie ekonomicznym zdecydowanie preferowane są metody zbliżone do naturalnych sposobów rozkładu zanieczyszczeń – metody osadu czynnego, złóż biologicznych czy fermentacyjne. Na zlecenie Przedsiębiorstwa Produkcyjnego i Handlowo-Usługowego REMED w Bydgoszczy wybudowaliśmy w systemie „pod klucz” nową biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mamonowo (w Obwodzie Kaliningradzkim, Rosja) na przejściu granicznym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską.

  • 100_3575
  • P9230296
  • P9230297
  • P9230299
  • P9230300
  • P9230305
  • P9230306

Simple Image Gallery Extended