Technologia oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów roślinnych z wysoką redukcją fosforu – Z.T. Kruszwica S.A.

Ścieki technologiczne z produkcji tłuszczów roślinnych charakteryzują się kwaśnym odczynem, wysoką zawartością ładunków ChZT, BZT, zawiesin ogółem, ekstraktu eterowego oraz fosforu ogółem pochodzącego z procesów rafinacji tłuszczów. Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów roślinnych metodą strąceniowo - flotacyjną (flotacja zdyspergowanym powietrzem wspomagana saturacją ciśnieniową) z wysoko zaawansowaną redukcją form fosforowych - wdrożona na terenie Zakładów Tłuszczowych w Warszawie.

Realizacje