Oczyszczalnia biologiczna w Jorze Wielkiej, gmina Mikołajki

Konwencjonalne złoża biologiczne należą z całą pewnością do bardzo skutecznych metod oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Mankamentem tego interesującego i zarazem nieskomplikowanego rozwiązania są ograniczenia w obszarach obciążeń hydraulicznego i powierzchniowego, co czyni te metodą przydatną dla małych zlewni ścieków. Istotnym i zarazem ekonomicznie korzystnym aspektem jest naturalne, przeciwprądowe natlenianie płynących ścieków. Poniżej w zamieszczonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład realizacji oczyszczalni atoksyczno-tlenowej o podwyższonej możliwości biogenów ze ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Jora Wielka, gmina Mikołajki.