Technologia podczyszczania ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego – Calfrost Sp. z o.o.

 

Ścieki technologiczne generowane w różnych sektorach przemysłu przetwarstwa owoców i warzyw charakteryzują się przede wszystkim wysokimi ładunkami chemicznego oraz biochemicznego zapotrzebowania na tlen, zawiesin oraz właściwościami redukującymi o obniżającym się poziomie parametru rH podczas ich przetrzymywania.

Implikuje to konieczność szybkiej separacji faz zdyspergowanych oraz fizykochemicznej obróbki na etapie podczyszczania. Na tym etapie ważnym aspektem jest zastosowanie metod opartych na reagentach chemicznych umożliwiających wykorzystanie osadów poprocesowych na cele o charakterze gospodarczym, w tym również przyrodnicze wykorzystanie na cele nawozowo-nawadniające.

W poniższej dokumentacji fotograficznej zamieszczono przykład instalacji dla opracowanej i wdrożonej technologii fizykochemicznego podczyszczania ścieków poprodukcyjnych zrealizowanej w Zakładzie Produkcyjnym Calfrost Sp. z o.o. w Kaliszu.

 

 

  • calforst3
  • calforst4
  • calfrost1a
  • calfrost2
  • calfrost5
  • calfrost6

Simple Image Gallery Extended

Realizacje