Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji akumulatorów – AUTOPART S.A.

Głównymi ładunkami w ściekach technologicznych z produkcji akumulatorów przeznaczonych między innymi dla samochodowego taboru transportowego są ołów i siarczany, które należy bezwzględnie usunąć do poziomów wynikających z stosownych regulacji prawa środowiskowego. Podstawą opracowanej i wdrożonej do praktyki technologii jest neutralizacja oraz strącanie chemiczne do form trudnorozpuszczalnych usuwanych ze środowiska wodnego. Zastosowana kombinacja reagentów pozwala na podwyższone poziomy eliminacji wielkości wskaźnikowych na odpływie w warunkach ciągłej pracy instalacji oczyszczającej. W opracowanym rozwiązaniu generowane szlamy w etapach fizykochemicznej obróbki strumieni ciekłych kierowane są na ciśnieniową prasę komorową a filtrat do kanalizacji zakładowej.

Na załączonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono rozwiązanie konfiguracyjne wdrożone w systemie „pod klucz” w oparciu o autorską technologię dla potrzeb oczyszczania ścieków powstających w procesach wytwarzania akumulatorów na terenie zakładu produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa Autopart S.A. w Mielcu.

  • auto1
  • auto2
  • auto3
  • auto4
  • auto5
  • auto6

Simple Image Gallery Extended

Realizacje