Odnowa i regeneracja konwencjonalnych złóż biologicznych

Oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych za pomocą konwencjonalnych złóż biologicznych należy do skutecznych metod eliminacji ładunków zanieczyszczeń i pozwala na prawny zrzut do odbiorników naturalnych (wód powierzchniowych rzek, jezior, strumieni, potoków itd.). Podstawowym mankamentem tej technologii jest limitowanie procesowe obciążeniem hydraulicznym, pozwalające na oczyszczanie ścieków w niewielkich ilościach z niewielkich zlewni - głównie małych osiedli. Bardzo często brak odpowiedniej wiedzy eksploatacyjnej w zakresie prawidłowej obsługi tych obiektów skutkuje ewidentnym obniżeniem sprawności, kolmatacją złóż czy w skrajnych przypadkach degradacją strukturalno-funkcjonalną błony biologicznej.

Nasz zespół opracował autorskie metody chemicznej i biologicznej regeneracji konwencjonalnych złóż biologicznych, które pozwalają na odnowę zespołu biocenotycznego (co związane jest ze znaczącym podwyższeniem parametrów pracy układu procesowego złóż) oraz uzyskanie głębszych redukcji wielkości wskaźnikowych. Metody te zostały z powodzeniem zastosowane na ponad trzydziestu obiektach zlokalizowanych w Naszym Kraju, dla których w wielu wypadkach przeprowadzono również odnowę substancji kubaturowej całych ciągów technologicznych.

  • 100_3391
  • 100_3393
  • 100_3397
  • IMG_1396
  • IMG_1423
  • fot-18

Simple Image Gallery Extended