Pompy ciepła

Pompy ciepła firmy Projprzem-Eko wykorzystują zarówno powietrzne jak i ziemskie zasoby ciepła niskotemperaturowego (powietrze atmosferyczne; powietrze odpadowe; woda głębinowa, rzeczna, jeziorna, morska, ciepło wnętrza ziemi itp.) jako dolne źródło pompy ciepła.

Zamiana niskotemperaturowego źródła pompy ciepła na wysokotemperaturowe odbywa się przy zużyciu niewielkiej ilości energii elektrycznej. Ciepło niskotemperaturowe po zmianie na wysokotemperaturowe może być wykorzystane na cele grzewcze, podgrzewania wody użytkowej Pompy ciepła Projprzem-Eko mają również szereg zastosowań przemysłowych. Odpadowe ciepło z ciągów produkcyjnych może być wychwycone i zawrócone do procesu produkcyjnego poprzez zamianę niskotemperaturowego źródła odpadowego na wysokotemperaturowe i ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym. Decydując się na inwestycję w pompę ciepła inwestor nie ponosi kosztów budowy konwencjonalnej instalacji kotłowej, co w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości powietrza i brak jego zanieczyszczenia. Pompy ciepła Projprzem-Eko wyposażone są standardowo w funkcję chłodzenia „chiller”. Mogą więc służyć jako „chiller” do instalacji chłodniczych lub stanowić urządzenie chłodnicze dla instalacji klimatyzacji.

 

Technologia EVI pozwala na utrzymanie parametru temperaturowego przy niskich temperaturach zewnętrznych. Technologia inwerterowa pozwala na stabilną pracę sprężarki dostosowując moc urządzenia do zmieniającego się zapotrzebowania. Obie technologie w połączeniu generują zauważalny wzrost sprawności urządzenia dochodzący nawet do 20% w stosunku do standardowych pomp ciepła. 

 

Gruntowe pompy ciepła charakteryzują się stabilną oraz niezawodną pracą nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Jest to spowodowane występowaniem w tej technologii stabilnym dolnym źródle ciepła, które w tym przypadku stanowi grunt lub fizycznie pobierana i zrzucana woda gruntowa. Stabilność energii środowiskowej sprawia, że wymagania co do budowy tego urządzenia są zasadniczo znacznie niższe niż w przypadku powietrznych pomp ciepła.

W wielu gałęziach przemysłu występuje równoczesne zapotrzebowanie procesów produkcyjnych na chłód oraz ciepło. Zaspokojenie tego zapotrzebowania realizowane jest w wielu przypadkach poprzez zastosowanie chłodziarek elektrycznych (chiller) oraz kotłów gazowych lub olejowych. Koszty takiego rozwiązania w wielu przypadkach skłaniają decydentów do poszukiwania rozwiązań alternatywnych,  z jednej strony bardziej przyjaznych środowisku, a z drugiej tańszych w eksploatacji oraz generacji potrzebnych mediów. 

Dział energii odnawialnej