Pompy ciepła

Pompy ciepła firmy Projprzem-Eko wykorzystują ziemskie zasoby ciepła niskotemperaturowego (woda głębinowa, rzeczna, jeziorna, morska, ciepło wnętrza ziemi itp.) jako dolne źródło pompy ciepła.

Zamiana niskotemperaturowego źródła pompy ciepła na wysokotemperaturowe odbywa się przy zużyciu niewielkiej ilości energii elektrycznej. Ciepło niskotemperaturowe po zmianie na wysokotemperaturowe może być wykorzystane na cele grzewcze, podgrzewania wody użytkowej Pompy ciepła Projprzem-Eko mają również szereg zastosowań przemysłowych. Odpadowe ciepło z ciągów produkcyjnych może być wychwycone i zawrócone do procesu produkcyjnego poprzez zamianę niskotemperaturowego źródła odpadowego na wysokotemperaturowe i ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym. Decydując się na inwestycję w pompę ciepła inwestor nie ponosi kosztów budowy konwencjonalnej instalacji kotłowej, co w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości powietrza i brak jego zanieczyszczenia. Pompy ciepła Projprzem-Eko wyposażone są standardowo w funkcję chłodzenia „chiller”. Mogą więc służyć jako „chiller” do instalacji chłodniczych lub stanowić urządzenie chłodnicze dla instalacji klimatyzacji.

  1. Pompa ciepła posadowiona powinna być w oddzielnym pomieszczeniu. W celu dokonywania przeglądów serwisowych i napraw należy pozostawić 1.5 m wolnego miejsca z czterech stron pompy ciepła. Nad pompą ciepła należy pozostawić 1 metr wolnej przestrzeni. Nie prowadzić przewodów ani rur nad pompą.
  2. Pomieszczenie pompy ciepła powinno posiadać sprawnie działającą wentylację w celu odprowadzenia odpadowego ciepła powstającego podczas pracy urządzenia.

Pompa ciepła może być wyposażona w jeden z dwóch rodzajów modulacji mocy:
1. Skokowy
2. Płynny

Dział energii odnawialnej