Technologia oczyszczania ścieków zawierających ładunki mineralne – EKOPŁYTA S.A.

Usuwanie zanieczyszczeń mineralnych ze ścieków przemysłowych wymaga szczególnych warunków strącania chemicznego, koagulacji, koprecypitacji i flokulacji. Istotnym zagadnieniem technicznym jest również sposób prowadzenia separacji wydzielanych, zanieczyszczających faz mineralnych. Technologię oczyszczania ścieków zawierających wyżej wymienione zanieczyszczenia wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do Przedsiębiorstwa EKOPŁYTA S.A. w Czarnkowie.

Realizacje