Technologia oczyszczania ścieków z produkcji specjalistycznych farb – Sherwin-Willams Poland Sp. z o.o.

Materiały powłokowe należą do kategorii substancji zabezpieczających i ozdobnych, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne produkty o charakterze użytkowym. Stosowanie ich na powierzchniach wydłuża istotnie cykl życia produktu oraz zwiększa walory estetyczne, czyniąc atrakcyjnym dla użytkownika. Procesy produkcyjne wytwarzania materiałów powłokowych związane są z powstawaniem ścieków, które bezwzględnie należy poddać oczyszczaniu wstępnemu, przed skierowaniem do kanalizacji. Opracowana technologia oparta na metodzie głębokiego utleniania została wdrożona w systemie „pod klucz”, w formie instalacji, która w praktyce jest eksploatowana w trybie sekwencyjno-porcjowym. Szlamy powstające w etapach fizykochemicznej obróbki strumieni ściekowych kierowane są na ciśnieniowa prasę ramową.

Poniżej przedstawiono, na załączonej dokumentacji fotograficznej, autorskie rozwiązanie konfiguracyjne, wdrożone w systemie „pod klucz” dla potrzeb oczyszczania ścieków powstających w procesach produkcyjnych specjalistycznych materiałów powłokowych, przede wszystkim do zastosowania na powierzchniach drewnianych czy szkła: farb, lakierów, emalii, emulsji, impregnatów, olejów i olejowosków wytwarzanych na terenie przedsiębiorstwa Sherwin-Willams Poland Sp. z o.o. 

 

 

  • sherwin1
  • sherwin2
  • sherwin3
  • sherwin4
  • sherwin5
  • sherwin6

Simple Image Gallery Extended

 

Realizacje