Technologia oczyszczania ścieków z uboju i przetwórstwa mięsnego z rolniczym wykorzystaniem odpadów

Małe ubojnie oraz zakłady przetwórstwa mięsnego, zwłaszcza zlokalizowane na terenach wiejskich, często borykają się z problemem utylizacji ścieków oraz odpadów stałych i półpłynnych.
Proponujemy oryginalną, opracowaną przez naszą firmę technologię, rozwiązująca te problemy. Zastosowanie naszego rozwiązania pozwala na taka obróbkę strumieni ścieków, aby możliwe było ich rolnicze wykorzystanie. Opracowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie osadów ściekowych o strukturze umożliwiającej ich wykorzystanie do nawożenia lub nawadniania gleb oraz rekultywacji gruntów.
Jest to rozwiązanie autorskie naszej firmy, chronione prawem.

Budowa i wyposażenie

Zespół urządzeń oczyszczalni jest zainstalowany w kontenerze lub na palecie. Daje to możliwość wkomponowania oczyszczalni w dowolne miejsce. Potrzebna powierzchnia wynosi kilka metrów kwadratowych.
W skład układu oczyszczalni wchodzą urządzenia bezpośredniego oczyszczania i dezynfekcji ścieków oraz osadów ściekowych, a także układ sterowania i kontroli procesu. Oczyszczalnia jest przystosowana do warunków pracy w trybie ciągłym lub okresowym.
Maksymalna wydajność wynosi ok. 50 m3/d. Oczyszczalnia zaopatrzona jest w system odbioru i odwadniania osadów ściekowych.

Zakres zastosowań

  • Małe ubojnie drobiu oraz rzeźnie.
  • Małotonażowe masarnie i zakłady o podobnym profilu produkcji.

Szczególne zalety

Zastosowana metoda technologiczna opiera się na reagentach bezpiecznych dla środowiska. Technologia ta umożliwia pełne rolnicze lub przyrodnicze wykorzystanie ścieków oraz osadów ściekowych, pozwala na ponowne zawrócenie pierwiastków do źródła. Jest zatem technologią w pełni ekologicznie przyjazną środowisku, nie niosącą żadnych ubocznych negatywnych skutków dla ekosystemów wodnych i glebowych.

Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków