Technologia eliminacji emulsji olejowych

Separacja emulsji olejowych jest zasadniczym etapem w oczyszczaniu ścieków z wielu branż. Zapewnienie eliminacji tych faz często wymaga pełnej destabilizacji struktury emulsyjnej. Proponujemy układy do skutecznej, pełnej destabilizacji i separacji substancji oleojowych z zastosowaniem procesów opartych na fizykochemicznych układach destabilizacji. W skład instalacji wchodzą reaktory termiczne oraz rurowe o takiej konfiguracji, która zapewnia pełną eliminację faz emulsyjnych, z równoczesnym ich rozdziałem na fazy organiczną oraz mineralną. Stosuje się tu elementy najnowszych osiągnięć w dziedzinie separacji - wspomaganie ultradźwiękami, elektroflotacją oraz głębokim utlenianiem. Takie rozwiązania prowadzą do skrócenia czasu separacji oraz podwyższenia wydajności procesu.

 

Budowa i wyposażenie

Reaktory termiczne i rurowe o konfiguracjach, które umożliwiają indywidualną instalację, w zależności od skali problemu i składu ścieków.

Szczególne zalety

Możliwość eliminacji trwałych emulsji olejowych oraz wydatnej redukcji tych faz ze strumienia ścieków, a także możliwość pełnego wydzielenia pożądanej fazy. Rozwiązania spełniają funkcję podczyszczalni ścieków.

Zakres zastosowań

Zakłady wytwarzające lub użytkujące substancje olejowe, zarówno mineralne jak i organiczno- -mineralne. Układy te mogą z dużym powodzeniem zostać wykorzystane w procesach neutralizacji zużytych chłodziw i ich dalszej obróbki prowadzącej do rozdziału poszczególnych frakcji.


Dział wody i ścieków