Oczyszczanie ścieków z przygotowania i przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru

W procesach przygotowania i wstępnego przetwarzania drewna posiadają ładunek zanieczyszczeń, który są pochodną obrabianego materiału. Obok zawiesin i koloidów znajdują się tu związki ekstrahowane, rozpuszczające się w wodzie.
Proponujemy technologie pozwalające na oczyszczenie wody do poziomu umożliwiającego jej ponowne wykorzystanie w procesach technologicznych. Stosowane w procesach oczyszczania reagenty nie powodują wtórnego zasolenia wody.
Technologie te oparte są na wykorzystaniu koagulacji, flokulacji, flotacji i utleniania. w przypadku konieczności dezynfekcji strumienia podczyszczonej wody układy zaopatrzone są w dodatkowe, odpowiednie urządzenia. Powstające osady ściekowe posiadają strukturę umożliwiająca ich łatwe spalanie lub wykorzystanie gospodarcze w procesach kompostowania.

 

Budowa i wyposażenie

Układy technologiczne składają się z:

  • reaktorów koagulacyjno-flokulacyjno-flotacyjnych,
  • reaktorów do utleniania,
  • systemu dozowania reagentów,
  • systemu kontroli i sterowania.

 

Szczególne zalety

 

  • Bardziej racjonalne wykorzystanie wody w procesach przygotowania i przetwarzania drewna oraz przy produkcji papieru.
  • Osady ściekowe są materiałem bezpiecznym, który można wykorzystać gospodarczo poprzez spalanie lub poddać agroutylizacji.

 

Zakres zastosowań

Technologie te kierujemy do zakładów zajmujących się przygotowaniem i przetwarzaniem surowców na bazie drewna oraz do zakładów celulozowo-papierniczych.

Dział wody i ścieków