Filtr pospieszny otwarty KFO

Projprzem EKO w ramach własnych prac badawczych rozwinął technologię filtrów pospiesznych otwartych. Konstrukcja oparta jest na rozwiązaniach, popartych wieloletnimi doświadczeniami. Filtr wyposażony jest w instalację sterowniczą oraz niezbędne urządzenia peryferyjne.

 

Wyposażenie filtra
Komplet wbudowanych elementów filtra obejmuje:
• koryta dopływowe,
• koryto odpływu wód popłucznych,
• drenaż filtracyjny (rurowy lub grzybkowy),
• wodowskazy,
• kurki probiercze,
• inne elementy, uzgodnione indywidualnie.
Filtry mogą być dostarczone w formie palety, na której instaluje się również urządzenia peryferyjne związane z pracą filtra (dmuchawa, pompy, sygnalizatory itd.).
W pełni wyposażony filtr posiada urządzenia sterujące, które umożliwiają jego eksploatację przy zakładanej, stałej prędkości filtracji.

Zastosowanie
Filtry otwarte stosowane są w technologii uzdatniania wody oraz w technologii oczyszczania ścieków. Istotnym elementem są złoża filtracyjne – doboru złoża, stosownie do potrzeb, dokonuje projektant-technolog. Filtry umożliwiają stosowanie złóż filtracyjnych wielowarstwowych.

Dział wody i ścieków