Moduły podczyszczania i doczyszczania ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego

W procesach produkcji przetworów owocowo-warzywnych powstają ścieki o znacznej zawartości zawiesin, łatwoopadających i koloidalnych. Oferujemy gotowe moduły o zróżnicowanej przepustowości i konfiguracji, których zadaniem jest eliminacja zanieczyszczeń zawiesinowych, koloidalnych oraz tłuszczowych.Budowa i wyposażenie

Układ technologiczny składa się z komór reakcji, w których prowadzony jest proces koagulacji, flokulacji i flotacji, następnie zbiornika magazynującego, systemu dozowania reagentów oraz kontroli i sterowania procesem. Rozwinięciem tego układu jest wariant rozszerzony o reaktor oxyfloc umożliwiający dodatkowo wstępne lub końcowe utlenianie koloidów oraz zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie.

Szczególne zalety

Podczyszczanie ścieków powstających w procesach przygotowania i przetwarzania surowców owocowo-warzywnych.

Zakres zastosowań

Wyeliminowanie zawiesin i koloidów umożliwia wtórne wykorzystanie wody technologicznej. Łatwość włączenia modułów do współpracy z istniejącymi urządzeniami oczyszczającymi ścieki technologiczne.Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków