Neutralizacja ścieków z produkcji tworzyw sztucznych

W procesach przetwarzania tworzyw sztucznych, zwłaszcza wytłaczania, jako chłodziwo często stosowana jest woda. Strumienie wody chłodzącej ulegają sukcesywnemu zanieczyszczeniu, głównie produktami destrukcji polimeru, plastyfikatorami oraz różnego rodzaju substancjami modyfikującymi, zarówno mieszającymi jak i nie mieszającymi się z wodą. Oczyszczanie ścieków o takiej strukturze wymaga eliminacji ładunku organicznego, zawierającego głównie zanieczyszczenia pochodzenia syntetycznego. Opracowano technologię podczyszczania takich ścieków. Polega ona na zastosowaniu głębokiego utleniania ładunku zanieczyszczeń do prostych form mineralnych lub przekształcenia związków nierozkładalnych chemicznie w formy ulegające metabolizacji w procesach biologicznego oczyszczania sposobami opartymi na metodach biologicznych z osadem czynnym   lub z utwierdzona biomasą.

 


Budowa i wyposażenie

Układ technologiczny składa się z reaktora, zbiornika magazynującego, systemu dozowania reagentów oraz kontroli i sterowania procesem.


Szczególne zalety

Zastosowanie tej technologii pozwala na eliminację refrakcyjnych związków organicznych tworzących trwałe emulsje, częściową ich mineralizację oraz przekształcenie w formy przyswajalne, umożliwiając pełne biologiczne oczyszczenie ścieków i możliwość zrzutu ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych.


Zakres zastosowań

Podczyszczanie ścieków powstających w procesach przetwarzania polimerów.


Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków