Podczyszczanie ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego

Ścieki z przetwórstwa owocowo-warzywnego zanieczyszczone są znacznym ładunkiem organicznym, podatnym na zagniwanie. Często w strumieniach ścieków zawarte są niepożądane aniony. Proponujemy technologię pełnego oczyszczania ścieków z tej branży opartą na zastosowaniu metod fizykochemicznych i biologicznych. Istota metody polega na zastosowaniu na pierwszym stopniu procesu flotacji wspomaganej utlenianiem, co dodatkowo pozwala na znaczącą redukcje ładunku ChZT, BZT oraz zawiesin.
Na kolejnych stopniach stosuje się biologiczne oczyszczanie oparte na metodzie z osadem czynnym. Osady ściekowe powstające w procesie oczyszczania posiadają strukturę umożliwiającą ich agroutylizację lub użycie do rekultywacji gruntów - są w pełni sanitowane.

 

Budowa i wyposażenie

Układ technologiczny oczyszczalni składa się z komory flotacyjnej z układem urządzeń do chemicznego wspomagania procesu oraz komór biologicznych o zróżnicowanym poziomie natlenienia, co pozwala na pełną redukcje ładunku ChZT i BZT oraz prowadzenie procesów nitryfikacji, denitryfikacji oraz defosfatacji. Oczyszczalnia posiada system odwadniania i sanitacji osadów ściekowych.

Szczególne zalety

Możliwość pełnego oczyszczania ścieków oraz rolniczego lub rekultywacyjnego zagospodarowania osadów ściekowych, również na cele paszowe.

Zakres zastosowań

Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, wytwórnie soków, przecierów, koncentratów owocowych, itp.

as

Dział wody i ścieków