Oczyszczanie ścieków pomalarskich

Procesy produkcyjne związane z wytwarzaniem materiałów powłokowych lub z ich wykorzystaniem związane są nieodłącznie z powstawaniem ścieków o konsystencjach emulsyjnych albo substancji rozpuszczonych, koloidalnych oraz barwnych. Proponujemy skuteczną redukcję wyżej wymienionych zanieczyszczeń z wykorzystaniem metod koagulacyjnych, utleniania wielostopniowego oraz procesów sorpcyjnych w sekwencjach. Rozwiązanie obejmuje układ podczyszczania pozwalającego na odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. Technologia ta została przez nas wdrożona i zweryfikowana w pełnej skali technologicznej.

 

Budowa i wyposażenie

Oczyszczalnia ścieków polakierniczych zainstalowana jest na palecie, której wielkość ustala się w zależności od potrzeb - od wydajności docelowej.
Na palecie zamontowane są:

  • reaktor chemiczny,
  • zestaw przygotowania i dozowania reagentów,
  • system końcowej korekty odczynu,
  • armatura z napędami elektrycznymi lub pneumatycznymi,
  • układ odwadniania osadów ściekowych,
  • urządzenie kontrolno-pomiarowe,
  • rozdzielnica zasilająco-sterującą.

 

Szczególne zalety

Technologia pozwala na pełną eliminację faz odrębnych w stosunku do fazy wodnej, oraz takie oczyszczenie fazy wodnej aby możliwe było jej zawrócenie do obiegu technologicznego.

Zakres zastosowań

Rozwiązanie przeznaczone jest dla zakładów produkujących lub wykorzystujących materiały powłokowe - producentów farb, lakierów, pigmentów lub stosujących te materiały w procesach produkcyjnych. Jest rozwiązaniem pozwalającym na obróbkę ścieków do poziomu umożliwiającego bezpośredni, prawny zrzut do kanalizacji lub dalszego w tym również biologicznego oczyszczania.


Dział wody i ścieków