Akcelator AK

Projprzem-EKO rozwinął technologię obróbki wody i ścieków, m.in. uruchamiając produkcję nowego typu akcelatorów. Konstrukcja oparta została na własnych rozwiązaniach projektowych, popartych wieloletnim doświadczeniem przy budowie, uruchamianiu i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych i chemicznych oczyszczalni ścieków. Cechą szczególną tych rozwiązań jest specjalny, wyjątkowo korzystny układ hydrauliczny komór koagulacji, recyrkulacji osadów oraz zastosowanie do sedymentacji wkładów wielostrumieniowych. Zwarta, modułowa budowa umożliwia łatwą eksploatację i tworzenie różnych zestawów, w zależności od potrzeb technologicznych.

 

Szczególne zalety

Przemysłowa metoda wytwarzania i montaż gotowych do pracy urządzeń u wytwórcy, wraz z próbami technicznymi, gwarantują trwałość i niezawodne działanie przez dziesiątki lat. Istotną zaletą akcelatora jest zblokowanie funkcji, małe gabaryty oraz wyeliminowanie urządzeń mechanicznych (mieszadeł, pomp cyrkulacyjnych itp.). Modułowy system konstrukcji umożliwia tworzenie zestawów o dowolnej wydajności oraz etapową realizację zadania inwestycyjnego.

Zakres zastosowań

Akcelatory mają zastosowanie w technologii uzdatniania wody oraz w technologii chemicznej obróbki ścieków tam, gdzie niezbędny jest proces koagulacji i sedymentacji zawiesin. Szczególne zastosowania: uzdatnianie wód powierzchniowych i specyficznych podziemnych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, zwłaszcza w takich gałęziach przemysłu, jak spożywczy, motoryzacyjny, górnictwo, hutnictwo.


Typ     AK 5 AK 10 AK 15 AK 25
Wydajność   [m3/h] 5,0 10,0 15,0 25,0
Wymiary:
długość L [m] 4,0 5,0 6,0 7,0
szerokość B [m] 1,5 2,2 2,2 2,5
wysokość H [m] 3,0 3,0 3,0 3,0

Dział wody i ścieków