Eliminacja metali ciężkich

Metale ciężkie, nawet w śladowych ilościach należą do grupy najbardziej niepożądanych zanieczyszczeń w strumieniach ścieków oraz wód. Oferujemy rozwiązania, które pozwolą na eliminację ze ścieków ołowiu, miedzi, chromu, cynku i innych w oparciu o metody strąceniowe, koagulacyjne, sorpcyjne oraz wymianę jonową i metody wydzielania elektrochemicznego, a także z zastosowaniem procesów membranowych.
Proponowane technologie obejmują również usuwanie anionów towarzyszących metalom oraz redukcje pozostałych zanieczyszczeń, np. ChZT czy zawiesin - do poziomu umożliwiającego zrzut do kanalizacji publicznej. Osady ściekowe wytwarzane podczas podczyszczania tymi metodami poddawane są odrębnemu procesowi zestalania.Budowa i wyposażenie

 

Oferowane podczyszczalnie zbudowane są na układach paletowych, lub też cała podczyszczalnia zainstalowana jest w kontenerze.

 


Reaktor procesowy zaopatrzony jest:

 

  • system dozowania reagentów,
  • elektroniczny układ kontroli i sterowania procesem,
  • układ odwadniania i zestalania osadów ściekowych.

 


Szczególne zalety

Technologie oparte są na ekologicznie przyjaznych reagentach. Istnieje możliwość przetwarzania i utylizacji osadów ściekowych w formy odpowiednie dla składowania lub deponowania. Możliwość dalszej redukcji innych ładunków zanieczyszczeń zawartych w strumieniach ścieków.


Zakres zastosowań

Rozwiązania są przeznaczone dla galwanizerni, zakładów metalowych, zakładów odzyskujących metale oraz innych zakładów stosujących metale w formie rozpuszczonych kąpieli.Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków