Modułowy zagęszczacz sedymentacyjny MZS

Projprzem-EKO produkuje typoszereg modułowych zagęszczaczy sedymentacyjnych, które pozwalają na grawitacyjne odwadnianie osadów. Zewnętrzny kształt pojemników i znormalizowany układ uchwytów umożliwia wywóz przy pomocy typowych środków transportu. solidna trwała konstrukcja oraz proste rozwiązanie systemu odwadniającego zapewniają długotrwałą, tanią eksploatację w zróżnicowanych warunkach technologicznych.

 

Wyposażenie

Modułowy zagęszczacz sedymentacyjny wyposżony jest w dwupoziomowy układ odwadniający i przelew nadmiarowy. Obydwa poziomy odwodnienia wyposażone są w zawory odcinające, kolektor zbiorczy zakończony jest szybkozłączką.
W celu dopasowania konstrukcji do specyficznych wymogów technologicznych użytkownika istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnych zmian konstrukcyjnych.

Zastosowanie

Modułowy zagęszczacz sedymentacyjny przeznaczony jest do gromadzenia i wstępnego odwadniania osadów w procesach gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza dla ścieków przemysłowych o znacznym udziale osadów.
as

Typ A B C H D Obj. [m3] Masa [kg]
MZS1 2.200 3.400 1.600 1.520 50 5,0 750
MZS2 2.650 4.140 1.600 1.800 50 7,5 1.100
MZS3 2.900 4.400 1.600 1.900 50 9,0 1.320

Dział wody i ścieków