Chemiczne oczyszczanie ścieków z myjni wagonów KOCH dla ścieków z myjni wagonów

Ścieki powstające z procesów mycia taboru kolejowego i innych środków transportu charakteryzują się znacznym ładunkiem zanieczyszczeń, zasoleniem oraz dużymi wahaniami ładunku. Oferujemy chemiczne oczyszczalnie typu KOCH do oczyszczania zwłaszcza ścieków pochodzących z myjni wagonów i innych środków transportowych, w stopniu umożliwiającym pracę myjni w zamkniętym obiegu wody. Technologia oczyszczalni KOCH w standardowym wykonaniu oparta jest na procesach odtłuszczania, koagulacji, koalescencji, sedymentacji wtórnej i filtracji. w układach modyfikowanych rozwiązania te mogą znaleźć zastosowanie w oczyszczaniu ścieków w różnych gałęziach przemysłu, wodach basenowych oraz łaźniach.

Budowa i wyposażenie

 

 • zbiornik odpiaszczający,
 • komora uśredniająca,
 • akcelatory będące reaktorami wielofunkcyjnymi,
 • osadniki wtórne,
 • komory odprowadzania osadów ściekowych,
 • filtry pospieszne,
 • zespół dozowania reagentów,
 • zespół kontroli oraz sterowania. Wydajność oferowanych jednostek - od 2 do 50 m3/d.

  Szczególne zalety


  • Skuteczne i stabilne oczyszczanie,
  • Łatwa, zautomatyzowana obsługa,
  • Optymalizacji procesu technologicznego,
  • Niska energochłonność.

  Zakres zastosowań


  Oczyszczalnia może być stosowana w myjniach taboru transportowego, wagonów kolejowych, samochodów osobowych, ciężarowych, kontenerów transportowych i innych.
  Oczyszczalnia KOCH może być zainstalowana na standardowych paletach albo w lekkiej obudowie kontenerowej.


Dział wody i ścieków