Podczyszczanie ścieków zawierających formaldehyd

Obecność formaldehydu w wodzie oraz ściekach utrudnia procesy oczyszczania biologicznego. Toksyczność tego związku powoduje, że jego eliminacja jest konieczna. Strumienie ścieków zawierające formaldehyd należy poddawać procesom skutecznego podczyszczania. Oferujemy technologię oczyszczania ścieków z formaldehydu, równolegle z pozostałym ładunkiem zanieczyszczeń. Metoda opiera się na chemicznej eliminacji formaldehydu – jego utlenieniu oraz eliminacji innych toksycznych substancji obecnych w ściekach.

 

Budowa i wyposażenie
Układ technologiczny do podczyszczania ścieków zawierających formaldehyd wolny i związany składa się z reaktorów utleniających, a w przypadku obecności zawiesin – reaktorów wstępnego oczyszczania ścieków, układu do utleniania kontaktowego, systemu dozowania reagentów oraz systemu kontroli i sterowania procesem.

Szczególne zalety
Pełna eliminacja formaldehydu oraz wydatna redukcje ładunku ChZT, do poziomu umożliwiającego zrzut ścieków do kanalizacji miejskiej oraz dalsze oczyszczanie ścieków metodami biologicznymi.

Zakres zastosowań
Technologię kierujemy do zakładów wykorzystujących w procesach produkcyjnych formaldehyd, formalinę, żywicę mocznikowo-formaldehydową i inne pochodne formaldehydu.

Dział wody i ścieków