Termowodowe suszenie surowców i produktów rolnych

  • Niewielkie nakłady finansowe
  • Prosta eksploatacja
  • Ograniczenie niszczenia biochemicznego, rozwoju mikroflory i mikrofauny oraz zmiany składu przechowywanych surowców
  • Bezawaryjność potwierdzona w badaniach laboratoryjnych
  • Wykorzystanie materiałów bezpiecznych dla roślin
  • Łatwy montaż
  • Szybki zwrot nakładów inwestycyjnych


Jednym z głównych problemów przechowalnictwa surowców i płodów rolnych jest wilgoć oraz przegrzewanie. Konsekwencją nadmiernej ilości wody w składowanych i przechowywanych materiałach roślinnych, jest ich biochemiczne niszczenie, rozwój mikroflory oraz mikrofauny, nieodwracalne zmiany składu (np. przez porastanie) i w efekcie wymierne straty dla producenta. Nadmiar wilgoci oraz zbyt wysoka temperatura często prowadzą do samorzutnego rozgrzewania składowanej masy roślinnej, a w skrajnych wypadkach nawet do samozapłonu. Czy jesteśmy w stanie wyeliminować przytoczone zagrożenia i straty oraz czy jesteśmy w stanie zdiagnozować zbliżające się zagrożenia wynikające z przegrzewów materii organicznej ? Takim, unikalnym rozwiązaniem są termowody naszej produkcji. Konwencjonalne metody suszenia wymagają znaczących nakładów finansowych, zarówno na zakup urządzeń jak i ich eksploatację. Nasze wynalazki wytwarzane technologią wysokiej próżni, które oferujemy Państwu wymagają niewielkich nakładów finansowych, są bardzo proste w zastosowaniu, nie wymagają nadzoru eksploatacyjnego oraz są niezawodne w czasie.Jednorazowy zakup pakietu termowodów zaspokaja nasze potrzeby na wiele lat. Sposób instalacji tych urządzeń sprowadza się jedynie do ich umieszczenia w objętości zagrożonego przegrzaniem materiału – instalacji części zbierającej ciepło bezpośrednio w materiale organicznym i na zewnątrz części wyrzucającej ciepło do atmosfery (jak to pokazano na zamieszczonym schemacie). Urządzenia te są zbudowane z materiałów całkowicie bezpiecznych dla roślinno-organicznej materii – nie oddziaływują z nią w jakikolwiek sposób. Po wykorzystaniu, termowody należy jedynie oczyścić mechanicznie lub za pomocą wody z zewnętrznych zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu do czasu kolejnego wykorzystania.

Dział energii odnawialnej