Seltron SGC14

Sterownik SGC14 i jego wcześniejsza wersja SGC13 to podstawowe sterowniki firmy Seltron. Sterownik ten może obsługiwać jeden odbiornik ciepła solarnego. Posiada szereg funkcji dostępnych w sterownikach bardziej renomowanych firm.

 

 

Cechy charakterystyczne:

  • Nastawy temperatur docelowych oraz ich różnic
  • Praca w trybie automatycznym, automatycznym z timerem oraz ręcznym
  • Funkcja wakacyjna ograniczająca możliwość przegrzewu w trakcie urlopu/wyjazdu
  • Graficzna prezentacja danych temperaturowych - raportowanie
  • Pełna modulacja pracy pompy glikolowej
  • Numerycznyi graficzny przegląd danych uzysku energii

 

 

Funkcje wyświetlacza:

 

 

 

Przykłady zastosowań:

 

Przykład 1. Instalacja kolektorów słonecznych z jednym odbiornikiem ciepła.

 

Przykład 2. Obsługa pompy zasilającej wężownicę zbiornika ciepłej wody

 

Przykłąd 3. Obsługa pompy zasilającej bufor centralnego ogrzewania

 

Przykład 4. Obsługa zaworu trójdrogowego.

 

Ceny oraz możliwość zakupu sterownika SGC14 - kliknij tutaj

Dział energii odnawialnej