Gruntowe Pompy Ciepła GSHP

Gruntowe pompy ciepła charakteryzują się stabilną oraz niezawodną pracą nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Jest to spowodowane występowaniem w tej technologii stabilnym dolnym źródle ciepła, które w tym przypadku stanowi grunt lub fizycznie pobierana i zrzucana woda gruntowa. Stabilność energii środowiskowej sprawia, że wymagania co do budowy tego urządzenia są zasadniczo znacznie niższe niż w przypadku powietrznych pomp ciepła.

Warunkiem koniecznym dla prawidłowej pracy takiej pompy ciepła są prawidłowe parametry gruntu lub wody gruntowej. Koniecznym staje się prawidłowe wymiarowanie wymiennika dolnego źródła co często generuje wysoki koszt montażu. Istnieją jednak sytuacje, dla których montaż takiego urządzenia jest najbardziej właściwy i uzasadniony ekonomicznie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem OZE w celu uzyskania dalszych informacji: Tel.: 052 3840025 wew 37 lub 52.

Dział energii odnawialnej