Historia kolektorów

Wykorzystanie energii słonecznej jest stare jak Świat. Umiejętności nabyte w tym zakresie stosujmy każdego dnia, często nie uświadamiając sobie tego. Od prostych czynności gospodarczych jak suszenie bielizny po praniu, suszenie plonów i zbiorów (trawa, zboże, grzyby itd.), po bardziej skomplikowane jak Np. optymalne konfigurowanie architektury budynków w stosunku do stron świata (czytaj: Słońca). To jest bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej. Kolektorem słonecznym, w najprostszych słowach, nazywamy urządzenie, które przechwytuje i gromadzi energię słoneczną do dalszego wykorzystania. Przykładem prostego kolektora słonecznego jest beczka z wodą deszczową na działce.

 

„Urządzenie” to akumuluje energię słoneczną w wodzie podgrzewając ją. Cieplejsza woda lepiej służy roślinom hodowlanym niż zimna, czerpana z głębokości kilku metrów pod ziemią. Rozwój techniki, w tym głównie opanowanie umiejętności tworzenia warstw absorpcyjnych, zastosowanie płynów niezamarzających do przechwytywania i transportowania energii cieplnej, wprowadzenie automatyki pozwoliło na gwałtowny rozwój techniki kolektorów słonecznych gromadzących energię cieplną. Jednocześnie, dzięki podbojowi kosmosu, zaczął rozwijać się drugi kierunek wykorzystania energii promieniowania słonecznego do wytwarzania i gromadzenia jej w postaci prądu elektrycznego. Takie urządzenia znane są pod nazwą kolektorów fotowoltaicznych.

 

Rozwój techniki kolektorów ciepła

Rozwój techniki współczesnych kolektorów nastąpił w krajach o dużych zasobach energii słonecznej. W Europie były to Włochy, Francja i obszary południowych Niemiec. Początkowo instalacje te nie były odporne na zamarzanie. Warstwy absorpcyjne były mało skuteczne a w efekcie ich wydajności cieplne były skromne. Nadto koszty inwestycyjne stawiały pod znakiem zapytania rentowność przedsięwzięć. Echo tych informacji niestety ma także wyraz w popularnych opiniach na temat kolektorów słonecznych w naszym kraju. Dotychczas stosowne w Polsce kolektory płaskie (rozwinięte na południu Europy), poprzez niskie osiągi energetyczne w okresie największego zapotrzebowania na ciepło tj. w miesiącach od października do marca, niestety ugruntowywały złe opinie o kolektorach. Szybki postęp w rozwoju techniki kolektorów słonecznych, przy jednocześnie gwałtownym wzroście cen nośników energii, pozwala szczęśliwie na zaprzeczenie tym opiniom. Próżniowe rurowe kolektory słoneczne skutecznie przełamują ten stereotyp. ProjprzemEko swoje wysiłki, wiedzę i umiejętności poświęca tylko najnowszym, uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniom pozyskania darmowej energii, w tym słonecznej. Sami jesteśmy konsumentami energii i swoje doświadczenia w dziedzinie jej oszczędności oferujemy naszym kontrahentom.

Dział energii odnawialnej