Termowodowa ochrona systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz temperaturowa optymalizacja w warunkach sztucznej hodowli roślin

Ujemna temperatura zwłaszcza w okresach mroźnych i długotrwałych zim jest jednym z zasadniczych powodów wysokich strat w uprawach roślin. Temperatura w sferze systemu korzeniowego jest istotnym parametrem decydującym o wegetacji, przyrostach i stratach. Optymalna wilgotność układu glebowo-gruntowego oraz temperatura są czynnikami decydującymi o fazie początkowej rozwoju roślin – kiełkowaniu i rozwoju w kolejnych stadiach wzrostu. W naturze procesy te ściśle zależą od uwarunkowań klimatyczno-środowiskowych. W przypadku produkcji w warunkach sterowanych i kontrolowanych, określanych mianem warunków sztucznych, na procesy te można wpływać regulując różne parametry w zależności od poziomu znajomości technologii produkcji i oczywiście potrzeb hodowanych roślin.

 

W przypadku sterowania poziomem wilgotności istnieją znane i sprawdzone w praktyce metody. Sterowanie temperaturą w znanych technologiach sprowadza się jedynie do regulacji i utrzymywania temperatury w przestrzenie nadglebowej. Regulacja temperatury systemu korzeniowego jest bardzo trudna w praktyce. Nasze rozwiązanie opracowane przez zespół naukowców, które oferujemy Państwu, dotyczą problematyki sterowalnych systemów ogrzewania i stymulowania temperaturą materiału podłożowego oraz układów glebowo-roślinnych, na których hoduje się rośliny. Rozwiązania te wymagają niewielkich nakładów finansowych, są bardzo proste w zastosowaniu oraz niezawodne. Poszczególne termowody mogą być wielokrotnie stosowane lub instalowane na wieloletnie okresy. Instalacja urządzeń sprowadza się do ich mechanicznego umieszczenia w sferze korzeniowej rośliny, na poziomie gruntowo-glebowym (np. dla drzew i krzewów), w taki sposób aby możliwy był naturalny samorzutny transport termoenergii w układzie stratyfikacji pionowej (schemat 1). W przypadku zbiorowej hodowli roślin z zastosowaniem specjalnych materiałów podłożowych (schemat 2), dostarczanie energii cieplnej systemom korzeniowym można prowadzić za pomocą specjalnych arterii cieplnych, zasilanych zewnętrzymi źródłami energii, np. z baterii próżniowych kolektorów słonecznych.

 


Schemat 1. Termowodowy system ochrony sfery korzeniowej rośliny.
Schemat 2. System termowodowego stymulowania tempreatur sfery korzeniowej w warunkach zbiorowej hodowli.

Dział energii odnawialnej